Agribank ATM 2.0


Agribank ATM 2 App icon

  • Rate: 4+
  • Category: Navigation

Mô tả:

Ứng dụng giúp tra cứu địa điểm và thông tin mạng lưới máy ATM của Agribank Việt Nam dựa vào vị trí người dùng. Ứng dụng sẽ định vị bạn qua GPS và hiển thị trên bản đồ những máy ATM gần bạn nhất. Ứng dụng còn giúp định hướng đường đi ngắn nhất đến máy ATM đó. Bên cạnh đó, ứng dụng còn cung cấp thông tin chi tiết về mỗi máy ATM như : chi nhánh quản lý, địa chỉ đầy đủ, cán bộ quản lý ATM, email hỗ trợ, số điện thoại hỗ trợ của chi nhánh, số điện thoại hỗ trợ 24/7 của Trung Tâm Thẻ Agribank Việt Nam.

Phiên bản 2.0 tích hợp Facebook để người dùng có thể tương tác với ứng dụng như: đánh giá máy ATM, ghi nhận xét máy ATM,… Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm máy ATM dựa trên địa chỉ.

Tương thích:

  • iOS 8.0+
  • iPad / iPhone 4S / 5 /5S / 5SE / 6 / 6+ / 6S / 6S+

Screenshots:


About Author