Hướng dẫn chức năng Đề xuất chỉnh sửa

Hướng dẫn chức năng Đề xuất chỉnh sửa Ở tất cả những màn hình có thông tin của Chi nhánh/Phòng giao dịch, phía trên bên phải có biểu tượng hình cây bút.   Nhấn vào icon cây bút sẽ được chuyển qua màn hình Đề xuất chỉnh sửa:   Ở màn hình này, các bác nhập các thông tin […]