AgriQuiz


  • Rate:
  • Category: Education

Mô tả:

Ứng dụng trắc nghiệm kiến thức nghiệp vụ và các Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Một số SPDV tiêu biểu:

– Ngân hàng Điện tử: Internet Banking, E-Mobile Banking,…
– Thẻ: ATM nội địa, thẻ Quốc tế Visa/Master/JCB,…
– Huy động vốn.
– Tín dụng.
– Chăm sóc Khách hàng.
– Thanh toán Trong nước.
– Thanh toán Quốc tế.
– Đầu tư.

– …

+ Website:
https://appoda.com

+ Email:
support@appoda.com

+ or Tell use your question(s):

Ask Question

Tương thích:

  • iOS 9+
  • iPhone 4S+

Screenshots:


Chưa có hình.
About Author